Skip to main content

Cafe Metsäpaahtimo

Idea

Kahvilamme sijaitsee meren rannalla Helsingin Lapinlahdessa, Venetsia rakennukseksi nimetyssä kiinteistössä. Tarkempaa osoitetta kiinteistölle ei tällä hetkellä ole:) Mutta matkalla voi kysyä ihmisiltä niin varmasti löytää perille. Lähin metroasema on Ruoholahdessa noin 10min kävelymatkan päässä.


Haluamme olla luomassa uutta kahvila luksus-käsitystä, jossa pääosassa ovat teitä palvelevat käsityöläiset, korkealaatuisimmat pientuottajat sekä puhtaat ja eettisesti tuotetut raaka-aineet, myös Luomu raaka-aineista valmistettuja tuotteita on saatavilla.

Me omistaja perhe olemme viettäneet vuosia jooga gurukulassa, Buddhalaisissa luostareissa, sekä henkistä harjoitustamme tukevissa yhteisöissä. Olemme harjoittaneet oppimiamme harjoituksia päivittäin yli vuosikymmenen ajan, johon kuuluu astanga mysore asana harjoituksen lisäksi, vedisten- ja jooga filosofioiden opiskelua, sekä pyrkineet elämään yoga sutrissakin mainittujen niyama ja yama ohjeiden mukaista elämää. Vaikkakin henkilökohtaisesti valitsemamme perinne elää on hyvin kurinalainen ja perustuu materiaalisesti vaatimattomaan, mutta onnelliseen elämäntapaan, kahvilamme on täynnä elämystä ja herkkuja. Kuitenkin jokaisen tarjoamme tuotteen tulee olla harmoniassa arvojemme kanssa. Täten kahvila tarjoaakin pudasta kasvisravintoa ja päihteettömiä juomia. Yoga sutrissa mainitaan, että ” yoga is a skill in action”. Tämän voi ymmärtää, että yoga on taitavasti eletty elämä, mutta sen voi laajentaa myös täydellisyyteen pyrkimisessä kaikessa toiminnassa. Ja siitä tuleekin hieno aasin silta kohti kahvikuppia! Sillä kahvilan tärkein tuote on hyvä kuppikahvia. Barista työskentelyssä pyritään jokaisessa kupissa kohti täydellisyyttä kuitenkaan koskaan sitä täysin saavuttaen. Koska pyrkimys on täydellisyyteen tekemisestä tulee keskittynyttä toistoa, eli tietynlainen meditaatio. Joogisissa teksteissä ei paljoa ruuasta mainita, koska materiaalinen maailma ei ole se mitä joogassa tavoitellaan, mutta kyllä ravinto mainitaan mm. joogin ruoka tulee olla kevyttä ja energisoivaa(prana rikasta). Lisäksi ruoka tulee olla puhdasta ja tuoretta. Puhtaus käsite on tässä melko laaja ja kattaa sanan ”Sattva”, eli käsite on laaja, mutta lyhyesti voisi kuvailla väkivallatonta ja  eettisesti tuotettua, eli energeettisesti puhdasta.

Petteri on lisäksi opiskellut perus- opintoja ravinto-opisto Saluksessa, sekä itämaista Ayurveda perinnettä. Asuessamme yhteisöissä Suomessa ja myös ulkomailla tutuksi on tullut myös ns. ” super foodit” ja vaihtoehtoiset ”new age” ruokavaliot, sekä raaka-aineet. Tietysti terveelliseen elämään kuuluu ajoittain myös ravinnosta luopumista eli pitkä kestoisia paastoja, sekä vetäytymistä hiljaisuuteen pidemmiksi ajoiksi vähällä ravinnolla. Tällaista mielen ja kehon paastolla puhdistautumista vahvasti suosittelemme kaikille tervettä ja pitkää elämää tavoitteleville. Kahvila konseptiin paastot eivät liiketaloudellisista syistä lähtökohtaisesti kuulu :), muuta kuin ehkä takapihan Platform Venetsian jooga tuntien yhteydessä ja mieluusti 10 h ennen jooga tuntia alkaneella paastolla.
Lähtökohtaisesti fyysinen keho tai kovin katoavainen ulkoinen nautinto ei ole keskiössä missään maailman viisausperinteessä, mutta terveyden tavoittelu, kehon- ja mielen hoito on kaikissa henkisissäkin perinteissä mainittu jokaisen ihmisen yhdeksi velvollisuudeksi. 

On yogaa ja on bogaa, booga on nautiskelua, pirskahtelevia kokemuksia ja vaikkakin se on katoavaista se luo elämään iloa ! Ilo on terveellistä, siksi kahvilastamme saa myös boogisia tuotteita 😉 ” Herkuttele itsesi terveeksi ” on vaihtoehto ja kahvilassamme tarjoamme siihen mahdollisuuden. Koemme, että Suomessa on tällä hetkellä riittävän kattava jakeluverkosto keskilaatuisille teollisesti valmistetuille elintarvikkeille ja alkoholille. Emme koe, että meitä tarvitaan näitä arvoja nostattamaan Suomen Helsinkiin tai muuallekaan, Emme koe, että meillä olisi mitään uutta annettavaa tämän kaltaiseen toimintaan. Koemme, että meidän tehtävä on tarjota vaihtoehtoja. Ihmisille jotka elävät samankaltaisista arvoista. Koemme ensi sijaisen tärkeäksi luoda keitaita kaupunkiin mihin voimme vetäytyä elämään vapaasti erilailla ja harmoniassa arvojemme kanssa. Meillä ihmisillä on erilaisia tarpeita joskus haluamme nauttia ulkoisesta harmoniasta, ravita itseämme laadukkailla harmonisesti ja eettisesti  tuotetuilla tuotteilla, sekä luottaa siihen, että päihteiden luoma energia ei ole se voima joka ympäröi fyysistä ja energeettistä tilaamme on tärkeätä, että tällaisia julkisia tiloja on olemassa. Arvot rakentavat elämän, meidän arvot ovat nyt materialisoituneet toistaiseksi tähän kahvilaan Helsingin Lapinlahteen.

Elämä on harmonia, kun siitä poistaa ristiriidat, eli sanonta ”walk as you talk, talk as you walk” pitää sisällään tämän viisauden. Mikäli haluat olla jossakin hyvä toimi kuten ajattelet ja ajattele niin kuin haluat tulevaisuutesi olevan ja anna muiden tehdä halutessaan toisin, näin uskomme sinun luovan rauhaa itsellesi ja siis myös yhteisöllesi.

Olemme pientuottaja ja suosimme kaltaisiamme. Meille ”tue paikallista” tarkoittaa monikkoa, ”tue paikallisia”.  Muiden tukeminen tuntuu luonnolliselta ja ainoalta tavalta luoda toiminnalla menestyvää yhteisöä  ja hyvää elämää ja miksipä tukisimme esim. Coca cola companya myymällä heidän tuotteita, mikäli joku omassa yhteisössämme tarjoaa parempaa. Emme vain näe siinä yksinkertaisesti mitään järkeä tai mielenkiintoa.

Uskomme pieneen luovaan inhimilliseen toimintaan ja sen luomaan persoonalliseen kahvilakulttuuriin. Luova yksilöiden vapaudesta toimia kumpuava käsityöläisyys on arvo ja se maistuu tuotteissamme, sekä kahvila miljöössä. Sen voi myös aistia kahvilan olemuksessa, sillä kahvila on rakennettu ja remontoitu yrittäjän, hänen isänsä ja ystävien voimin käsityönä kierrätetyistä rakennusmateriaaleista. Pienet ovat yhdessä suuria, pienistä koostuvan yhteisön voima ja joustavuus on rajaton voima. Viisas kollektiivinen toiminta on vaurauden ja hvvinvoinnin perusta yksilölle ja yhteiskunnalle. Meille on kunnia olla tämä elämisen hetki osa tätä kokonaisuutta.

Puhumme kahvilasta väliaikaisena ja näin se on. Lapinlahden nyky vuokralaiset joihin me kuulumme ovat sovitusti väliaikaisvuokralaisia. Kiinteistöt vaativat remonttia on niiden omistaja taho tulevaisuudessa kuka tahansa. Totuudellisesti ja kokemuksella voi myös todeta, että nykyiset tilat rajoittavat toimintaamme ja ovat kovin epäkäytännölliset kahvila toimintaan. Olemme ottaaneet saamastamme 39m2 joka neliöcentin käyttöön mielestämme viisaasti, mutta kaikella on rajansa. Nyt 39m2 kuuluu valmistus keittiön lisäksi, asiakastilat ja pieni kahvipuoti, jossa palvellaan parhaimmilla yli 200 asiakasta vuorokaudessa. Pienillä muutoksilla tila olisi kyllä merkittävästi toimivampi, kuten esim. väliseinien poistamisella, mutta tällaista ei tietysti voi toteuttaa muuten kuin sitten mittavan saneerauksen yhteydessä.

Miksi emme sitten voi palata saneerauksen jälkeen Venetsia rakennukseen? Meillä ei ole nykyisellä konseptilla varaa maksaa vuokratasoa mitä kyseisen kaltaisesta kahvilahuoneistosta tullaan todennäköisesti vaatimaan. Älyllisesti osaamisemme kyllä riittäisi lisäämään kustannustehokkuutta ja kannattavuutta jotta korkea liiketilanvuokra voitaisiin kattaa liiketoiminnan tuotolla, mutta se vaatisi liikaa arvo kompromisseja joita emme kokisi hyvinvointiamme tai muiden hyvinvointia nostattavaksi. Miten se teoriassa tehtäisiin mm. teollisesti tuotettujen elintarvikkeiden lisäämiseen valikoimissa jolloin raaka-aine kulut ja palkkakulut laskisivat, sillä henkilökunnan osaamistaso voisi olla alhaisempi. Teollisesti tuotettujen päihteiden tarjoilua joissa kate on korkea ja alhaisemman henkilökunnan osaamistason vuoksi voidaan jälleen hyödyntää edullisempaa työvoimaa ja pidentää kannattavasti aukioloaikaa. Konsepti tulisi muokata massoja palvelevaksi vaihtoehtoisen konseptin sijaan, sillä korkeat kulut vaativat valtavan asiakas voluumin. Lisäksi emme voisi hyödyntää luovuuttamme, remontointi ja kädentaitojamme kiinteistömme rakentamisessa ja ylläpidossa joka on käytännössä se arvo jonka olemme voineet osaavina käsityöläisinä antaa ja vastineeksi se on mahdollistanut matalamman liiketilan vuokran, sillä luonnollisesti kiinteistön tämän hetkisen omistajan ( Helsingin kaupungin) ei ole tarvinnut investoida tilojen remontointiin, kunnossapitoon tai laitteisiin, mikä tietysti nostaisi vuokraa. Ja toisaalta olemme sopeutuneita toimivaan vaatimattomissa puitteissa ja nyky standardien mukaisesti saneerattu kahvilatila on ns. ”yksi saapas joka jalkaan ” tällöin saamme paljon ominaisuuksia joita emme tällaisessa päihteetöntä kasvisravintoa tarjoavassa kahvilassa tarvitse, mutta kun ne on rakennettu niistä tulisi kuitenkin maksaa vuokrassa, saamatta sijoitukselle liiketaloudellista vastinetta.

Eli tämä Cafe Metsäpaahtimo Lapinlahdessa on väliaikaiskonsepti, ellei tämä Lapinlahden alue ole Suomen ensimmäinen kohde joka saneerataan täysin uudenlaisin intentioin ja metodein, nykyisiä toimijoita kuunnellen. Tätä ihmettä tuskin tapahtuu, vaan saneeraus tehdään keskusjohtoisesti sillä osaamisella mitä maassamme nyt on ja melko samalla sapluunalla, sekä samoilla määräyksillä ja auktoriteetti johtoisesti kuin viimeiset 30 vuotta kaikki kohteet on toteutettu. Ja tulevat palveluntarjoavat tulevat olemaan myös samankaltainen, kuin kaikissa suurissa kaupallisissa konsepteissa Helsingistä – Ivaloon. Mikä mielestämm olisi se mullistava uusitapa toimia, se olisi ammatilliset ja sosiaaliset rajat ylittävä yhteisöllinen tapa toimia. Jolloin tällaisessa kohteessa arkkitehti keskustelisi kahvilanpitäjän kanssa tarpeista ja ideoista liittyen toimintaansa. Toisin taas arkkitehti kertoisi omasta ammatillisesta osaamisestaan ja kokemuksestaan siihen liittyviä tarpeita ja ideoita. Tästä toimijoiden rajat ylittävästä toimintamallista syntyisi kustannustehokas ja toiminta tarve lähtöinen toimintamalli. Nyt meillä ei tällaista ammatilliset ja sosiologiset rajat ylittävää kommunikointia ole. Joskus sattumoisin syntyy Luomusti tällaisia Lapinlahden kaltaisia yhteisöjä, jotka elävät sitten aikansa, mutta eivät sellaisenaan ole kopioitavissa tai muutettavissa konseptimalliin.

Mutta nyt on nyt, me ollaan täällä ja intentioni sanoo, että kuusi toiminnan vuotta meille tässä kohteessa tullaan antamaan. Tuon jälkeen on meidän yksilöinä jo siirtyä elämässä joka tapauksessa eteenpäin ja jo odottavien innovaatioiden ja intohimojen pariin. Ja annetaan tilaa Lapinlahteen erilaisille uusille huippu ammattilaisille ja heidän konsepteilleen, hyvä siitäkin varmasti tulee ja luo paljon iloa isoille joukoille.

Haluamme vielä sanoa, että arvostamme sinua suuresti mikäli luit tämän koko tekstin, näinä pumpper sticker aikoina olet selkeästi erikoinen yksilö :). 

 • Erikoiskahvia

 • Aamiaista

 • Leivonnaisia

 • Kahvittomat erikois latet

 • Kasvis- ja vegaanista ravintoa

 • Raaka ravintoa suklaasta- chia kulhoihin

Cafe Metsäpaahtimo logo

Kahvit tulevat omalta Metsäpaahtimoltamme ja ne ovat suoraan maahantuotu intialaisilta pientilallisilta. Pääset siis maistelemaan intialaisia tilakahveja baristojen uuttamana.

Jauhamme pusseja myös kotiin tai toimistolle viemisiksi. Kahvipuodistamme löydät myös tuottamiamme metsän tuotteita, kuten kylmäuutettua kuusenkerkkä siirappia.

Kahvilamme tuotteet ovat käsintehtyjä, vegaanisia kasvisherkkuja, myös gluteenittomia leivonnasia on valikoimissamme. Meiltä löydät muun muassa erilaisia aamiaissettejä smoothiekulhoista puuroon ja Metsäpaahtimon nimikko aamiaiseen. Kahvittomat erikoislattemme ovat kokeilun arvoinen seikkailu – testaa vaikkapa kuusenkerkkä- tai mustaherukkalatte. Hemmotella voit itseäsi raakakakuilla tai alkoholittoman huippulaatuisen kombucha-juoman äärellä Lapinlahden laineita laskien.

Ruoka- ja Juoma­listat

All day aamiaissetit

 • Puuroaamiainen:
  Kuusenkerkkä-hirssi-kaurapuuro (Luomu), Lämmin kanelinen omenamehu
  8,5€

  Vegan, Gluteeniton, Kylmäpuristettu pastöroimaton mehu…

 • Metsäpaahtimon Luomu:
  Marjainen chia- raaka tattari kulho, mango kruunulla
  Talon banaanileipä (Sokeriton), Talon raakasuklaa, Omenamehu shotti
  13€

  Vegan, Gluteeniton, Luomu, Kylmäpuristettu pastöröimaton mehu…

 • Venetsia aamiainen:
  Lämmin juustovoileipä tomaatilla, oreganolla(Luomu), sipulilla. Tyrni smoothie (Luomu), raaka suklaa
  13€

  Juureen leivottu speltti leipä (hiivaton) ja lisäaineeton, ei lisättyä gluteiinia. Heikkilän juustolan Luomu juusto… Tyrni- tai viher-smoothie

Suolaiset & Leivonnaiset

Täyetyt leivät, croissantit, vegaanista, meillä leivottua, lisäaineetonta, myös gluteiinittomia vaihtoehtoja.

Tilakahvit Metsäpaahtimolta

 • Pannukahvi (Sumppi)
  2,8€
 • Erikoiskahvit (Luomu)
  3,20 – 6.00€
 • Single uutot 350ml (Vaalea, keski & tummapaahto)
  6 €
 • Bullet(Rasva)kahvi(vegan or not)
  5,20€
 • Kofeiiniton Luomu kahvi
  +1 €
 • Maidot:

  Maito Heikkilän juustolan (Luomu), kaura Ikaffe, talon Cashewpähkinä maito(Luomu) 

Ei- kahvit

 • Kaakao (Luomu)
 • Erikoislatet:

  sikuri-, kuusenkerkkä-,mustaherukka-, kurkumalatte. Vegaanisena tai normaalimaitoon

 • Talon uuttama Chai latte
 • Luomu teet
  3.80

Virvoitus­juomat

 • Nokkos Co. Kombucha
 • Limonadit
  Natural drinks Factory Helsinki
 • Pillimehu, Luomu, lisäaineeton&sokeriton
 • Cola, Luomu

Kesäisin monet kuumat spesiaalit myös kylmänä!

Kahvilassamme on kolme erillistä huonetta, joista ns. kahvihuoneeseen sopii n. 9 henkilöä ja se sopii hyvin pieniin kokouksiin ja palavereihin. Tilat toimivat loistavasti esimerkiksi pienten ryhmien tai tiimien kokouksiin ja ideointihetkiin.

Merenranta terassimme on noin 25 istuma paikkainen (30-40 seisomapaikkaa), jossa on 21 m2 ”platform” (lava). Terassia voidaan käyttää juhliin, esiintymisiin tai yksinkertasesti ulkopalaveri tilana.

Voimme tarjota tarjoilun lisäksi myös hyvinvointiin liittyviä palveluja esim. aamujooga, meditaatiota tai koti barista oppitunteja ennen palaverin aloittamista.

Tule Kahville!

Aukioloajat

Fahlanderin puistokuja, 00180 Helsinki

 • Syys 1.9 – 31.9

  Ti – Pe 10 – 18
  Su 10 – 17

  Kesä

  1.6 – 30.8

  Ti-La 10 – 20

  Su      10 – 18

 • 1.10 – 30.4

  La – Su 10 – 18

  Joulukuussa Cafe siirtyy Tuomaanmarkkinoille Helsingin Senaatin torille 1.12 – 22.12

  Lapinlahti suljettu 1.12 – 31.1

Cafe Metsäpaahtimo sijaitsee Lapinlahden alueella Helsingissä merenrannassa. Upeassa punaisessa tiilitalossa, jonka nykyiset toimijat nimenneet Venetsia-taloksi.

Valikoituneet yhteistyö­kumppanit

Kahvilan kaikki tuotteet ovat huolellisesti valikoituneita alansa huippu osaajilta, joilla arvot kohtaa meidän kanssa. Tässä esimerkkejä tuottajista joiden kanssa toimimme .
 • Loyd’s Cafe and Bakery ( pullat )
 • Nokkos Co. ( kombucha )
 • Tietäväinen Foods ( Luomu tuotteet )
 • Leipomo Väyrynen ( leivät )
 • Paahtimo Papu ( teet )
 • Zen Bro ( sikuri )
 • Eko Eko ( pesuaineet)
 • Natural Drinks Factory ( limonadit )
 • Foodin  (raaka-aineet)
 • Aduki Luomu tukku (raaka-aineet)
 • Eko tukku (luomu tuotteita)
 • Heikkilän Juustola (Luomu maitotuotteet)
 • Petteri & Petteri True Foods ( jädet )
 • Dada´s delifood (Samosat)
 • luonto (kaikki)